Platsen för projektet blev informerat och utformat med hjälp av olika katalysatorer för att sänka både den faktiska ljudnivån men också den upplevda ljudnivån. Tekniker som användes var bl.a. Helmholzt Resonator, absorption, maskning och Sonic Crystal.