En visuell bulleranalys av platsen för projektet, där bland annat bullerkällor identifierades och ljudzoner kartlades.