Villa Rävsal är ett frilansuppdrag på en villa i Rävsal av en privat beställare, gjord tillsammans med Emma Magnusson.

     

 

Plan I

Villan är omgiven av lövskog i nord-öst, vilket gör att den är mer uppglasad i dessa väderstreck eftersom  man inte behöver ta så stor hänsyn till insyn från grannar och förbpasserande. Av samma anledning är fönstersättningen mer återhållsam åt syd-väst.

När du kommer in i entrén möts du av en siktlinje mot naturen, vilket ger en hint om hur den breder ut sig på baksidan av huset.

Kopplingen till naturen är viktig i Villa Rävsal. Dels genom hur huset vänder upp mot naturen, men också hur du kan öppna upp i alla väderstreck samt hur materialen samspelar med relationen inne och ute. Betonggolvet på plan 1 fortsätter ut och utgör altanen i ett försök att sudda ut gränserna mellan ute och inne.

Kök och vardagsrum är ritad i en öppen planlösning med dubbel takhöjd upp till nock.

 

 

 

Plan II

Andra våningen är utformad efter beställarens önskemål att ha gästrum då han ofta har besök av sin bror och sina brorsbarn. Ett annat önskemål var mycket förvaring.

 

 

Fasad öst

Fasadmaterialet är obehandlat cederträ som grånar med tiden.

 

 

 

Fasad norr

Vi föreslår att de befintliga träd som finns på platsen får stå kvar och krypa nära huset för att ytterligare integrera villan med naturen.